Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.4)

Diposting oleh Salafi pada 22:04, 27-Agu-15

Hal-hal yang mengiringi masalah besar ini ialah bahwa tidak semua orang yang mengaku mengikuti sunnah, diterima pengakuannya. Tetapi harus (dibuktikan pengakuan itu) dengan ittiba’nya kepada sunnah baik sebagai hujjah maupun dalam pendalilan. Maka sebagian orang ada yang berdalil dengan sunnah dalam keadaan men-tahriif-nya, atau mentakwil dengan interpretasi yang menyimpang jauh dari pemahaman salaf. Ada pula diantara mereka yang menganggap suci akal... [Baca selengkapnya]

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.3)

Diposting oleh Salafi pada 22:01, 27-Agu-15

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.3) Jelaslah bagi kita manhaj salaful ummah dalam ilmu dan amal serta dakwah, yaitu senantiasa berpegang teguh kepada As Sunnah, mengikuti jalannya dan mengajak menusia kepadanya serta mentahdziir agar menjauhi orang-orang yang menyelisihinya. Apabila ummat ini keluar dari perkara ini dan para da’i menyia-nyiakannya niscaya akan lemah urusan mereka, sikap mereka akan labil dan... [Baca selengkapnya]

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2)

Diposting oleh Salafi pada 21:57, 27-Agu-15

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2) Allah berfirman: ۚ ﺍﻭُﺪَﺘْﻬَﺗ ُﻩﻮُﻌﻴِﻄُﺗ ﻥِﺇَﻭ “Dan jika ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.” (An Nur 54) Dalam ayat ini sangat jelas bahwa hidayah itu berkaitan langsung dengan ittiba’ kepada Rasul-Nya. Sedangkan ghiwayah (kesesatan) berkaitan langsung dengan penyimpangan dari Sunnah Rasul- Nya. Hal ini ditunjukkan pula sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir ‘Abdillah,... [Baca selengkapnya]

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah 1

Diposting oleh Salafi pada 11:57, 18-Jun-15

Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.1) Habis gelap terbitlah terang Merupakan salah satu prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jama’ah para pengikut salaf ialah dakwah kepada As Sunnah An Nabawiyah. Di mana hal ini adalah landasan utama persatuan dan kesatuan serta sebab bersatunya kaum muslimin. Bahkan sebagai perlindungan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana wajibnya untuk tetap iltizam... [Baca selengkapnya]

Isyarat Telunjuk Saat Tasyahud

Diposting oleh Salafi pada 21:14, 04-Jun-15

Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim al-Atsari Saat duduk dalam tasyahud ini,Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan, dan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh hadits Abdullah ibnu az-Zubair radhiyallahu ‘anhuma, َﻊَﺿَﻭ ُﻩَﺪَﻳ ﻰَﻨْﻤُﻴْﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ِﻩِﺬِﺨَﻓ ﻰَﻨْﻤُﻴْﻟﺍ ُﻩَﺪَﻳَﻭ ﻯَﺮْﺴُﻴْﻟﺍ ِﻩِﺬِﺨَﻓ ﻰَﻠَﻋ ﻯَﺮْﺴُﻴْﻟﺍ “Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kirinya di... [Baca selengkapnya]

BENARKAH ORANG-ORANG YANG SEMANGAT MENJALANKAN AGAMA ADALAH TERORIS

Diposting oleh Salafi pada 06:53, 04-Jun-15

BENARKAH ORANG-ORANG YANG SEMANGAT MENJALANKAN AGAMA ADALAH TERORIS Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah Pertanyaan: Telah banyak pembicaraan tentang berbagai peristiwa (penyerangan terhadap aparat pemerintah, pengeboman, penculikan dan semisalnya atas nama jihad dan Islam –pent) akhir-akhir ini melalui berbagai media yang mengaitkan dengan orang-orang yang istiqamah dan menuduh mereka sebagai teroris, juga sebagian orang tua ada yang menekan anak-anak mereka yang istiqamah dengan... [Baca selengkapnya]

Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 3

Diposting oleh Salafi pada 17:31, 03-Jun-15

Sikap Kalangan Tasawuf Dalam Ibadah Dan Agama Orang-orang tasawuf khususnya generasi terakhir- memiliki tata cara ibadah yang berbeda dari pedoman para salaf (ulama terdahulu) dan jauh meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membangun agama dan ibadah mereka berdasarkan simbol-simbol dan istilah yang mereka buat-buat yang tersimpul dalam keterangan berikut : 1. Mereka hanya membatasi pelaksanaan ibadah berdasarkan rasa cinta dan mengabaikan sisi-sisi yang... [Baca selengkapnya]

Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 2

Diposting oleh Salafi pada 17:29, 03-Jun-15

Hakikat Tasawuf Kata “Tasawuf” dan “Sufi” belum dikenal pada masa-masa awal Islam, kata ini adalah ungkapan baru yang masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh ummat-umat lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu’ Fatawa berkata: “Adapun kata Sufi belum dikenal pada abad-abad ke tiga hijriah, akan tetapi baru terkenal setelah itu. Pendapat ini telah diungkapkan oleh lebih dari seorang imam,... [Baca selengkapnya]

Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 1

Diposting oleh Salafi pada 17:28, 03-Jun-15

Ibadah yang Benar MUKADDIMAH Segala puji hanya bagi Allah semata Rabb seluruh alam, Yang telah menyempurnakan agama ini dan nikmat-Nya untuk kita, Yang telah meridhai Islam sebagai agama kita dan Yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepadanya hingga kematian : “Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” . (Ali-Imran: 102):... [Baca selengkapnya]

Hakekat Tasawuf Dan Sufi

Diposting oleh Salafi pada 20:15, 02-Jun-15

Bashrah, sebuah kota di negeri Irak, merupakan tempat kelahiran pertama bagi Tasawuf dan Sufi. Yang mana (dimasa tabi’in) sebagian dari ahli ibadah Bashrah mulai berlebihan dalam beribadah, zuhud dan wara’ terhadap dunia (dengan cara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam), hingga akhirnya mereka memilih untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba (Shuuf/ÕõæúÝ). Meski kelompok ini tidak... [Baca selengkapnya]